COVID-19 & het bezorgen van uw bestelling | Wij leveren samen met onze logistieke partners op dit moment volgens een normaal schema uit. Door maatregelen vanuit de verschillende overheden in Europa kan er echter onverwacht vertraging ontstaan i.v.m. de situatie rondom COVID-19 (Coronavirus). Wij rekenen op uw begrip hiervoor.

Onderhoudssets

Gun uw dakraam een lang leven en pleeg op tijd onderhoud. In de onderhoudssets van VELUX treft u alle producten aan die nodig zijn om lang van uw dakraam te genieten. Koop uw onderhoudsset hier.

In de verschillende onderhoudssets treft u o.a. een set aan met producten om de scharnieren te smeren en het foam op de ventilatieklep te vervangen. Maar ook sets om krassen in de lak te herstellen of het dakraam te voorzien van een kleine opfrisbeurt. Koop hier de onderhoudsset die op uw wensen van toepassing is:

Doe-Het-Zelf kit voor onderhoud aan VELUX dakramen geleverd vanaf 1 april 2013 (ZZZ 220K)

Onderhoudskit met ventilatiefoam voor de ventilatieklep, insectenfilter en een tube zuurvrije vaseline voor het smeren van scharnieren en sloten van VELUX dakramen.

Let op: Alleen geschikt voor VELUX dakramen geleverd vanaf 1 april 2013!

 • Smeer voor scharnieren en sloten
 • Luchtfilter 3 m
 • Schuim voor de ventilatieklep voor 2-5 dakramen 3 m

€ 22,00

Doe-Het-Zelf kit voor onderhoud aan VELUX dakramen geleverd tot 1 april 2013 (ZZZ 220)

Onderhoudskit met ventilatiefoam voor de ventilatieklep, insectenfilter en een tube zuurvrije vaseline voor het smeren van scharnieren en sloten van VELUX dakramen.

Let op: Alleen geschikt voor VELUX dakramen geleverd tot 1 april 2013!

 • Smeer voor scharnieren en sloten
 • Luchtfilter 3 m
 • Schuim voor de ventilatieklep voor 2-5 dakramen 3 m

€ 22,00

Smeervet voor scharnieren (ZZZ 148)

Gun uw dakraam een lange levensduur! VELUX adviseert u uw scharnieren minimaal één maal per jaar te smeren voor soepel openen en sluiten van het dakraam.

Geschikt voor alle VELUX dakramen.

 • 50 ml smeervet in plastic tube

€ 3,00

Witte acryllak voor dakramen met polyurethaan beschermlaag (ZZZ 129KA)

Witte acryllak voor dakramen met polyurethaan beschermlaag. De verpakking bevat 220 ml witte lak.


Waarschuwing!

H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. P280 - Draag beschermende handschoenen. P273 - Voorkom lozing in het milieu. P302 + P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen. P333 + P313 - Bij huidirritatie of uitslag: Raadpleeg enn arts. P501 - Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.

PDF Veiligheidsvoorschrift

 • De verpakking bevat 220 ml witte acryllak.
 • Witte acryllak voor grotere beschadigingen aan de polyurethaan beschermlaag van dakramen type GGU en GPU.

€ 12,00

Blanke vernis voor blank afgelakte grenenhouten dakramen (ZZZ 176KA)

Blanke vernis voor blank afgelakte grenenhouten dakramen. De verpakking bevat 200 ml blanke vernis.

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.

PDF Veiligheidsvoorschrift

 • Blanke vernis (220 ml)

€ 12,00

Onderhoudsset voor wit afgelakte houten dakramen (ZZZ 130KA)

Witte lak voor wit afgelakte grenenhouten dakramen. De verpakking bevat 220 ml witte lak.

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.

PDF Veiligheidsvoorschrift

 • Ideaal om schades aan de lak van uw witgelakte VELUX dakraam te herstellen.

€ 12,00

Schoonmaakset voor wit afgelakte dakramen (ZZZ 131KA)

Schoonmaakset voor de witte laklaag. Verwijdert vlekken en herstelt het geverfde oppervlak. De set bestaat uit 200 ml speciale reiniger, 200 ml onderhoudsmelk, een spons en instructies.

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.

PDF Veiligheidsvoorschrift



Waarschuwing!

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. P280 - Draag oog- of gelaatsbescherming. P305 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: P351 - Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. P338 - Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. P337 + P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

PDF Veiligheidsvoorschrift

 • Verwijdert vuile vlekken
 • Ontwikkeld in samenwerking met Sikkens
 • Schoonmaakset voor wit afgelakte VELUX dakramen

€ 23,99

Vulmiddel voor dakramen met polyurethaan beschermlaag en wit afgelakte dakramen (ZZZ 133KA)

Vulmiddel voor de reparatie van dakramen met polyurethaan beschermlaag en wit afgelakte dakramen. De verpakking bevat 400g vulmiddel.

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.

PDF Veiligheidsvoorschrift

 • De verpakking bevat 400g vulmiddel.
 • Voor de reparatie van dakramen met polyurethaan beschermlaag en wit afgelakte dakramen

€ 15,00